پروژه تامین شیشه سکوریت واگن های مترو

شرکت بهره برداری مترو تهران

پروژه تامین متریال شیشه های جداساز داخل واگن های مترو.

شیشه سکوریت به واسطه خاصیت نشکن بودن مختص اماکن عمومی و استفاده عام در اماکنی مانند مترو می باشد. ایران شیشه متخر است که در تامین انواع شیشه های سکوریت معمولی و طرح دار برای واگن قطارهای مترو تهران نقشی موثر داشته است.

metro-security-glass
پروژه شیشه سکوریت مترو